ANBI Status

Stichting Share to Serve staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd is over erfenissen en schenkingen. Iedere euro komt volledig ten goede aan de projecten van Kinderen op één.

Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen voor de schenker.

Statutaire Naam

Stichting Share to Serve

  • Inschrijfnummer Handelsregister: 58310258
  • RSIN/fiscaal nummer: 852979010

Contactgegevens

Stichting Share to Serve
Klifkade 1
8321 KA, Urk
the Netherlands

T: +31 6 22 72 32 98
E: info@sharetoserve.com
W: www.sharetoserve.com

Doelstelling en beleidsplan

De doelstelling van de stichting is opgenomen in art. 1.2 van het beleidsplan en luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel:
Het persoonlijk ondersteunen van kleinschalige projecten ter bevordering van de ontwikkeling van het kind door ons te richten op het kind maar ook op de moeder en de directe omgeving waardoor het leefpatroon doorbroken kan worden op weg naar een toekomst voor het kind met potentie.
Het inzamelen van (geld)middelen waarbij iedere sponsor of donateur de mogelijkheid heeft een project met zorg te kiezen.
Stichting Share to Serve heeft geen winstoogmerk. Alle opbrengsten komen ten goede aan haar doelstelling.

Download Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Arlette de Boer
  • Penningmeester: Peter van den Berg
  • Secretaris: Jacolien Roelofsen

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten van de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting.

Beloningsbeleid

Het bestuur, de bestuurders en zijn vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook reis- en verblijfskosten komen voor eigen rekening.

Download Beleidsplan

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2014
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2015
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2016
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2017
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2018
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2019
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2020
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2021
Download Verslag Uitgeoefende activiteiten 2022

Financiële verslagen

Download Financieel verslag 2019
Download Financieel verslag 2020
Download Financieel verslag 2021
Download Financieel verslag 2022