Roma - Servië 2012-2014-2015Er zijn ontzettend veel Roma families in Servië. Deze mensen hebben geen status en daardoor geen vaste verblijfsplaats. Ze trekken rond om werk te vinden. Veelal bij boeren op het land, als er al werk is…. In de koude en lange Servische winter is er helemaal geen werk te vinden. Veel kleine kinderen en baby’s overleven de winter niet.

Ze zijn dan echt aangewezen op de goedheid van andere mensen. Door de vele oorlogen in Servië en omringende landen kijken de eigen bewoners (die door al die oorlogen ook ontzettend arm zijn) niet tot nauwelijks naar hen om. We zijn dan ook al een aantal jaar betrokken bij deze "verstoten" bevolkingsgroep. We brengen kleding, dekens en voedselpakketten. En tegen de kerst maken we de kinderen extra blij met een schoenendoos vol kleine speelgoedjes en wat lekkers…

December 2015
Wij hebben diverse Roma families bezocht en hebben 80 voedselpaketten samengesteld en uitgedeeld.
Zelfs hebben wij een astma automatsiche inhalotor kunnen schenken aan een dorp, hiermee helpen wij vele kinderen met luchtweg problemen. Deze onstaan doordat ze in hun lemen huizen stoken met open vuur.