Grote gift van de Trekkersdienst t.b.v Servie

Een gift van de Trekkerdiensten Staverden voor Servie

Tijdens de buitendiensten van 2019 in Staverden werd er gecollecteerd en wij hebben een gift van 10.000 euro mogen ontvangen met als doel Greenhouses voor de Roma’s in Servie.

De afkondiging in de dienst luidde als volgt:
In Noord Servie leven groepen Roma’ s / Zigeuners verspreid over een groot gebied.
Pastor Alexander bezoekt deze mensen voor geestelijke ondersteuning en zet zich samen met zijn vrouw al jaren in voor de meest uiteenlopende hulp aan deze groepen van allerarmste mensen.
De pastor is een goed ontwikkelde man die al veel mensen geholpen heeft een beter bestaan op te bouwen.
Hij heeft tevens een goede agrarische opleiding gehad en leert deze mensen zelf te voorzien in voedsel.

Zo komt hij als pastor maar maakt hier een mooie combi van om tevens ander onderwijs te geven.

Zijn vrouw geeft les in het maken van kleding en gordijnen, voor eigen gebruik en ook weer voor verkoop.
Door hevige sneeuwval afgelopen winter zijn er een paar oude Greenhouses ingestort, die nodig zijn om voedsel zoals tomaten en groenten in te verbouwen.
Daarom is er . ..behoefte aan het bouwen van een paar nieuwe Greenhouses, en de aanschaf van naaimachines.

We hopen dat u hun… samen met ons gaat helpen …om een levenswaardig bestaan op te bouwen of te verbeteren.